poniedziałek, 18 maja 2015

FESTIWAL POZNAŃ POETÓW - CENTRUM KULTURY ZAMEK / POZNAŃ 18-23 MAJA 2015


18 V 2015 (PONIEDZIAŁEK) 

godz. 10–14: NIEZNANI OBECNI. SESJA O MŁODEJ POEZJI
Organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury ZAMEK oraz Wojewódzka Bibliokeka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
SCENA NOWA
Festiwal to nie tylko święto wiersza, lecz również święto czytelnika, w tym czytelnika – znawcy. Sesja poświęcona jest poezji młodej, czyli autorom około trzydziestki, którzy wydali swoje pierwsze książki. Krytycy przyjrzą się tylko niektórym z najciekawszych autorów. Opowiedzą o wierszach zaangażowanych, eksperymentalnych, metafizycznych, o życiu literackim i przekładach. Również tym razem materiały konferencyjne zostaną opublikowane.


godz. 15 WIOSNĄ WIDZĘ WIOSNĘ – działanie z Pracownią KWIATKIBRATKI
PRZED WEJŚCIEM A --------->>>> HOL PRZED SALĄ WIELKĄ
Miejscy ogrodnicy z pracowni *Kwiatkibratki* wygłoszą krótki wykład na temat miejskiego ogrodnictwa, po którym odbędzie się wspólne sadzenie kwiatów na przygotowanej do tego łące. Lechoń w wierszu „Herostrates” pisał: „A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę”. Uczestnicy spotkania nie tylko wiosnę zobaczą, ale także będą włączać się w akt jej tworzenia.

godz. 16.30–18
: CZAS WYWROTOWCÓW: KONRAD GÓRA, KIRA PIETREK
Prowadzenie: Joanna Orska
SCENA NOWA|
Zaangażowanie polityczne poetów, po 1989 roku przez długi czas wyjątkowe, stało się ostatnimi laty dość powszechne. Ignorując szeroko komentowaną społeczną marginalizację poezji, twórcy – zwłaszcza młodzi – starają się wierszem odcisnąć mocny znak sprzeciwu na rozmaitych, patologicznych lub słabo obecnych w debacie publicznej obszarach rzeczywistości. Starają się łączyć pojęcie wiersza jako czynu politycznego z pojęciem wiersza jako czynu estetycznego. Pietrek i Góra osiągają naprawdę interesujące efekty artystyczne.


godz. 18–19.30: WIECZÓR WŁOSKI: VALERIO MAGRELLI
Prowadzenie: Jarosław Mikołajewski I Paulina Malicka
SCENA NOWAValerio Magrelli (1957) – jeden z najbardziej cenionych poetów włoskich. Debiutował w 1980 r. zbiorem wierszy „Ora serrata retinae”. Oprócz poezji, uprawia prozę i eseistykę. Tłumaczy poetów francuskich. Przygotował m.in. antologię „Poeci francuscy XX wieku”, wybory Valery’ego, Mallarme’go, Verlaine’a. Jest autorem esejów m.in. o dadaizmie, Joubercie, Pavesem. Razem z Gian Ruggero Manzonim był kuratorem sekcji „Poesia” na Biennale w Wenecji w 1984 roku. Wykłada na uniwersytetach w Cassino i w Pizie. W 1993 roku zagrał w filmie Nanni Morettiego „Drogi dzienniku”. W Polsce poeta jest prawie nierozpoznany. W przygotowaniu pierwszy w Polsce obszerniejszy wybór wierszy w tłumaczeniach J. Dygul i J. Mikołajewskiego.


godz. 20: UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ*
SALA WIELKA
18 maja 2015 roku po raz pierwszy zostanie wręczona Poznańska Nagroda Literacka, ustanowiona przez Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka. Nagroda przyznawana będzie w dwóch kategoriach: za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tys. zł) oraz za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40 tys. zł).
Jury: prof. Inga Iwasiów (Szczecin), Zdzisław Jaskuła (Łódź), prof. Bogumiła Kaniewska (Poznań), prof. Piotr Śliwiński – przewodniczący (Poznań), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (Warszawa), prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (Poznań), prof. Szymon Wróbel (Warszawa).
W programie koncert: WACŁAW ZIMPEL SOLO.19 V 2015 (WTOREK)
godz. 10–14: NIEZNANI OBECNI. SESJA O MŁODEJ POEZJI
SCENA NOWA


godz. 16.30–17.30: JAK ŻYĆ BEZ AWANGARDY (PANEL KRYTYCZEK): KAROLINA FELBERG, ANNA KAŁUŻA, DOROTA KOZICKA, ALINA ŚWIEŚCIAK
Prowadzenie: Joanna Roszak
SCENA NOWA
Trawestując wielkiego poetę, można powiedzieć i tak: życie bez awangardy jest możliwe, życie bez awangardy jest niemożliwe. Do czego nam potrzebna jest (była?) awangarda? Czy możemy dziś mówić o awangardowości literatury, a zwłaszcza poezji? Czy awangarda umarła? A jeśli tak, to czy śmiercią naturalną, czy może ze strachu przed sobą? Na te pytania – i na wiele ciekawszych – odpowiadać będą świetne krytyczki, badaczki współczesnej literatury.


godz. 17.30–18.30: WARTE POZNANIA: MAGDALENA GAŁKOWSKA, PAULINA KORZENIEWSKA, JOANNA ŻABNICKA
Prowadzenie: Emilia Przeor i Karol Francuzik
SCENA NOWA
Poznań słynie z kapitalnych poetek, które tu mieszkają, stąd pochodzą lub po prostu postanowiły związać się z tym miastem. Mariaż z Poznaniem nie jest jednak najważniejszy w ich wierszach. Usłyszymy głosy różnorodne, silne i zarazem delikatne, ale – co nie ulega wątpliwości – literacko mocne, frapujące, atrakcyjne. Jedno jest pewne: warte posłuchania, zobaczenia na żywo, poznania.


godz. 19–20: CZYTANIE: ANDRZEJ SOSNOWSKI
SALA WIELKAWiersz jest zdarzeniem wokalnym czy – tradycyjnie – melicznym. Stąd myśl, by trzem autorom wybitnym i znanym z charyzmatycznej lektury – oddać głos w kolejne wieczory festiwalu. Andrzej Sosnowski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki oraz Janusz Rudnicki słyną ze swych wieczorów autorskich właśnie dzięki sposobowi czytania.


godz. 20–21.30: WIECZÓR NIEMIECKI: RENATE SCHMIDGALL, JAN WAGNER, RON WINKLER
Prowadzenie: Tomasz Ososiński
SALA WIELKA
Renate Schmidgall (1955) – poetka i tłumaczka polskiej literatury. Ukończyła slawistykę i germanistykę na Uniwersytecie w Heidelbergu. W latach1984–1996 pracowała w Niemieckim Instytucie Kultury Polskiej w Darmstadt, a od 1996 r. poświęciła się tłumaczeniom literackim z języka polskiego (Huelle, Stasiuk, Dehnel, Kuczok, Sommer, Szymborska, Zagajewski) i pisaniu. Za przekłady prozy i poezji polskiej otrzymała nagrody, m.in. Nagrodę im. Karla Dedeciusa (2009). Swoje wiersze publikowała w pismach niemieckich („Akzente”, „FAZ”, „Sinn und Form”) i polskich (m.in. „Tytuł”, „NaGłos”, „Czas Kultury”). Mieszka w Darmstadt.
Paweł Huelle charakteryzował jej poezję jako „mówienie dobitnym, ale ściszonym i prostym głosem o sprawach, których doznajemy wszyscy, ale które dopiero poezja potrafi wyodrębnić z chaotycznego nurtu życia”.
Jan Wagner (1971) – poeta, tłumacz poezji z języka angielskiego. Swoje teksty krytyczne zamieszcza w różnych gazetach, m.in. „Frankfurter Rundschau” i „Tagesspiegel”. Wydał 7 książek z własną twórczością i tłumaczeniami. Mieszka w Berlinie.
W poezji odkrywa jakby nieznane strony tego, co powszednie. W sposób jasny i zrozumiały na przykładzie rzeczywistości najbardziej zwyczajnej odkrywa przed czytelnikami fragmenty tego, co niewidoczne i nieznane; fragmenty nowego lądu w samym środku zatłoczonego miasta.
Ron Winkler (1973) zadebiutował jako poeta w 2004 roku. Jest założycielem magazynu poetyckiego „intendenzen”. Tłumaczy poezję; ostatnio zredagował antologię poezji młodych amerykańskich autorów. Jest laureatem nagrody poetyckiej Leonce-und-Lena (2005). Mieszka w Berlinie i w Jenie.
Jego wiersze pełne są neologizmów, gier językowych i skojarzeniowych, duża ich część rozgrywa się w języku. Jeden z krytyków pisał o nim: „Winkler lubi mocne obrazy, nagłe rozbłyski, zaskoczenia, paradoksy. W swoich wierszach wykorzystuje często słownictwo z dziedziny nauk przyrodniczych czy filozofii”.20 V 2015 (ŚRODA)
godz. 10–14: NIEZNANI OBECNI. SESJA O MŁODEJ POEZJI
SCENA NOWA


godz. 13–14.30: WYKŁAD O TADEUSZU KONWICKIM – PROF. PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI
POKAZ FILMU „PRZECHODZIEŃ
” (reż. A. Titkow, 1984)*
SALA KINOWA
Na tle zdjęć z epoki, zainscenizowanych scenek towarzyskich i kadrów filmowych Tadeusz Konwicki opowiada historię swojego życia.
Titkow pyta Tadeusza Konwickiego: „Czy pan wierzy w człowieka?”. Autor „Wniebowstąpienia” i „Małej apokalipsy” ripostuje: „Proszę o bardziej europejskie pytania”. W szybkim montażu atrakcji migają obrazy XX-wiecznej historii Polski i świata – pamięć historyczna pięćdziesięcioośmioletniego pisarza. Proporcje między historią a życiem indywidualnym są odwrócone: pochód pierwszomajowy przechodzi przez mieszkanie, z mównicy w kącie pokoju przemawia Stalin, gra zespół rockowy, goście pisarza piją wódkę. Konwicki przygląda się temu z dystansu.
Nie był bezstronnym świadkiem historii. „Byłem oszukany” – mówi i dodaje: „Sam brałem udział w oszustwie...”. Udało się w tym filmie uchwycić paradoks życia w PRL: było się zarazem w środku i na zewnątrz rzeczywistości, u siebie i nie u siebie, w kraju zniewolonym, gdzie pomiędzy władzą a społeczeństwem rozciągała się przepaść. Film był symbolicznym otrząśnięciem się z traumy stanu wojennego. (Tadeusz Sobolewski, tekst z książeczki dołączonej do wydawnictwa Polska Szkoła Dokumentu | Andrzej Titkow).


godz. 16.30–17.30: ROZDZIELCZOSĆ CHLEBA: KAMIL BREWIŃSKI, ŁUKASZ PODGÓRNI, MACIEJ TARANEK
Prowadzenie: Maja Staśko
SCENA NOWA
Krakowskie wydawnictwo – i środowisko – jest jednym z najciekawszych nowych przedsięwzięć artystycznych i edytorskich. Cała trójka młodych poetów reprezentuje rodzaj twórczości hermetycznej, skoncentrowanej na języku, starając się zarazem o inną, lecz skuteczną receptę na atrakcyjność.


WIECZÓR BAŁKAŃSKI
godz. 18–19:
BOŻIDAR JEZERNIK: „LOST IN TRANSLATION”. ON ANTHROPOLOGY OF THE BALKAN
WYKŁAD (w jęz. angielskim)
SCENA NOWA
Božidar Jezernik (1951) – słoweński etnolog i antropolog. Wykładowca na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie. Zajmuje się historią i kulturą Półwyspu Bałkańskiego i krajów słowiańskich, zagadnieniami globalizacji, dziedzictwa narodowego i pamięci zbiorowej. Jest autorem wielu artykułów i redaktorem licznych publikacji naukowych. Polskim czytelnikom znane są jego książki: „Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników” (2007), „Kawa” (2011) oraz „Naga wyspa. Gułag Tity” (2013).


godz. 19.30–20.30: DUBRAVKA DJURIĆ, BRANISLAV OBLUČAR
Prowadzenie: Magdalena Koch, Krystyna Pieniążek-Markovi ć
SALA WIELKA
Dubravka Djurić (1961) – poetka, tłumaczka, krytyczka literacka. Mieszka i pracuje w Belgradzie. Teoria poezji, gender studies oraz kultura medialna to główne nurty jej zainteresowań naukowych. Opublikowała kilka zbiorów poezji, jest redaktorką czasopisma „ProFemina”. Wykłada w Centrum Studiów Kobiecych w Belgradzie. Tłumaczy poezję amerykańską.
Branislav Oblučar (1978) – chorwacki poeta, eseista i krytyk literacki. Pracuje jako asystent w Katedrze Literatury Porównawczej na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Zajmuje się współczesną poezją chorwacką, jest członkiem redakcji czasopisma „Quorum”.
godz. 21–22: CZYTANIE: EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI
SALA WIELKA
Ten wybitny poeta znany jest z wystąpień niepodrabialnych i mocno zapadających w pamięć.

21 V 2014 (CZWARTEK)
godz. 13–14.30: WYKŁAD O STANISŁAWIE BARAŃCZAKU – PROF. PAWEŁ PRÓCHNIAK
POKAZ FILMU „OBYWATEL B.”
(reż. M. Nowakowski, 1990)*
SALA KINOWA
Dokument poświęcony jest Stanisławowi Barańczakowi, jego poezji i działalności opozycyjnej. W filmie wykorzystano m.in. materiał filmowy z przyjazdu Barańczaka do Poznania po 10 latach jego przymusowej nieobecności. W tle wiersze poety z lat 1970–1985.

godz. 15–16: TOM HEALY: „POEZJA POLSKA W AMERYCE” (wykład w jęz. ang.)
SALA PRÓB – DUŻA

godz. 16.30–17.30 FINAŁ KONKURSU IM. K. JANICKIEGO: PREZENTACJA WIERSZY NOMINOWANYCH I LAUREATA
Prowadzenie: Krzysztof Hoffmann
SCENA NOWA
Kolejna edycja cenionego konkursu, który do tej pory zaowocował kilkoma świetnymi, wartościowymi książkami. Forma wsparcia poetów młodych, utalentowanych i szukających sposobu opublikowania tomu wierszy.


godz. 18–19.30: TAJNE KOMPLETY (1): PIOTR JANICKI, KLARA NOWAKOWSKA, ANDRZEJ NIEWIADOMSKI Prowadzenie: Marcin Jaworski
SCENA NOWA
Wrocławskie wydawnictwo i środowisko pisarskie w krótkim czasie uzyskało znakomitą pozycję – różnorodne, odważne, zdolne pozyskiwać autorów o dużym dorobku i ryzykować z pisarzami (poetami) na dorobku. Dwuczęściowa prezentacja dotyczy nowych książek siedmiu kapitalnych autorów.


godz. 20–21: WIECZÓR HISZPAŃSKI: PABLO GARCIA CASADO
Prowadzenie: Marcin Kurek i Hanna Steppa
SALA WIELKA
P.G. Casado (1972) – poeta, prawnik, dyrektor Filmoteki Andaluzyjskiej. Należy do nowego pokolenia poetyckiego w Hiszpanii, które podjęło próbę zerwania z zastanymi językami lirycznymi, odwołuje się do mniej znanych tradycji rodzimych, a także do współczesnych autorów anglosaskich (Larkin, bitnicy), francuskich (OuLiPo) czy polskich (Szymborska, Zagajewski). Autor książek: „Las afueras” (1997, wyd. pol. „Peryferie”, 2015), „El mapa de América” (2001), Dinero (2007, wyd. pol. „Pieniądze”, 2011), „Fuera de campo” (2013) oraz García (2015). Mieszka w Kordobie.

godz. 21.15–22: CZYTANIE: JANUSZ RUDNICKI
SALA WIELKA
Czy Janusz Rudnicki jest poetą? Po tym wieczornym czytaniu nie powinniśmy mieć już żadnych wątpliwości.22 V 2015 (PIĄTEK)
godz. 11 TOM HEALY (warsztat poetycki w jęz. angielskim)
SALA PRÓB – DUŻA


godz. 13–14.30: „NA WIEŻY BABEL” – PRZEDPREMIEROWY POKAZ FILMU-INTERPRETACJI WIERSZA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ, REŻ. MARIA WRÓŻ-PRUSIEWICZ*Film z udziałem m.in.: Krystyny Jandy, Danuty Stenki, Krzysztofa Globisza, Pawła Deląga, Grażyny Wolszczak, Lesława Żurka, Tomasza Stockingera, z muzyką Joachima Mencla.www.BabelFilm.pl
INTERPRETOWAĆ OBRAZEM – DYSKUSJA O FILMIE Z UDZIAŁEM MARII WRÓŻ-PRUSIEWICZ ORAZ JOANNY ROSZAK I PAWŁA PRÓCHNIAKA
SALA KINOWA


godz. 15–17: POPOŁUDNIE HEROSÓW (MECZ PIŁKARSKI POECI KONTRA KRYTYCY)
SALA SOPRTOWA UAM, ul. Młyńska 15
Odwieczny spór piszących wiersze i piszących o wierszach przeniesiony na boisko piłkarskie. Jedna z tradycji Poznania Poetów. Impreza z reguły ciesząca się wielkim zainteresowaniem publiczności i ekscytująca dla uczestników festiwalu.


godz. 17.30–18.45: TAJNE KOMPLETY (2): AGNIESZKA KŁOS, JACEK BIERUT, DAREK FOKS, KAROL MALISZEWSKI
Prowadzenie: Maria Magdalena Beszterda
SCENA NOWA


godz. 19–20.30 WIECZÓR AMERYKAŃSKI: TOM HEALY
Prowadzenie: Inez Okulska i Weronika Szwebs
SALA WIELKA
Tom Healy (1961) – poeta. Wykształcenie zdobył na Harvardzie (filozofia) i Columbii (creative writing). Podczas rządów prezydenta Clintona zasiadał w radzie doradczej Białego Domu ds. AIDS. Po atakach na World Trade Center zajmował się rekonstrukcją nowojorskiego życia kulturalnego jako przewodniczący Lower Manhattan Cultural Council. W 2011 roku prezydent Barack Obama wyznaczył go na członka rady nadzorczej Stypendium Fulbrighta, która następnie obrała go na przewodniczącego. Jest późnym debiutantem. Jego pierwsza książka „What the Right Hand Knows” (2009) była nominowana m.in. do Los Angeles Times Book Prize. Drugi tom, „Animal spiritus” (2013) to efekt współpracy Healy’ego i tatuażysty, Duke’a Riley’ego, który zaprojektował ilustracje do książki.
W roku 1994 Tom Healy otworzył jedną z pierwszych galerii sztuki w Chelsea. To istotne, nie tylko ze względu na poetyckie aluzje do malarstwa europejskich mistrzów. Sam sposób, w jaki traktuje słowa, ich materialność, jest charakterystyczny dla sztuk plastycznych. „Wobec moich wierszy jestem bardzo agresywny fizycznie”, mówił w jednym z wywiadów, „myślę o nich jak o obiektach i nie jestem dla nich ani delikatny, ani też nie podchodzę do nich z szacunkiem, ja się ich boję. I kiedy z nimi pracuję, czuję złość”.

godz. 21 POZNAŃSKI SLAM
Prowadzenie: Maciej Mikulewicz i Roman Franczyk
DZIEDZINIEC ZAMKOWY
Tworzysz wiersze? Składasz rymy? Freestylujesz? Wystartuj w slamie i zostań mistrzem wieczoru! Każdy poeta lub performer, który spróbuje swoich sił w turnieju slamerskim może wygrać 1000 zł (druga nagroda – 300 zł). Podczas rundy dostaniesz od nas trzy minuty, mikrofon i przeciwnika. Wyjdź na scenę i zjednaj sobie publiczność, bo to właśnie ona o wszystkim zadecyduje.
Ilość rund zależeć będzie od liczby startujących. Szczegółowe informacje dotyczące Poznańskiego Slamu dostępne są w regulaminie. Zgłoszenia przyjmujemy na e-mail: slam@ckzamek.pl lub w dniu slamu do 15 minut przed startem imprezy!
23 V 2015 (SOBOTA)

godz. 11–12: JACEK PODSIADŁO: „PRZEDSZKOLNY SEN MARIANKI” – SPOTKANIE DLA DZIECI I ICH RODZICÓW / czytanie: Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk (Teatr Porywacze Ciał)
SCENA NOWA
„Przedszkolny sen Marianki to podróż po bogatej wyobraźni tytułowej bohaterki. Marianka, przejęta zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, przenosi się we śnie do pierwszej klasy, gdzie muzyki uczy kot Trzpiot, przyrody pająk Wodnik, geografii pies Fafik, a goryl Miki robi za »speca od gimnastyki«. Bohaterowie snu małej Marianki mają dużo cech wspólnych z jej zabawkami, ale to zabawa nie tylko dla najmłodszych, bo kot instrumentalista gra Bacha, Beethovena i Haydna, a gad z opowieści przyrodnika »czyta teraz wyłącznie Gadamera«. Podsiadło nie po raz pierwszy udowadnia, że jako poeta świetnie czuje język i potrafi się nim bawić, a historyjki brzmią wesoło za sprawą zręcznego rymowania” (za: www.poezjem.pl).


godz. 15 POKAZ FILMU „ANTYKWARIAT”, reż. M. Cuske*
SALA KINOWAFilm dokumentalny z 2005 roku ukazujący nietypowy warszawski antykwariat. Nie jest to zwyczajny sklep, lecz miejsce, do którego wielu klientów przychodzi po to, by porozmawiać. Rozmowy te nie ustają przez cały czas otwarcia antykwariatu, a czuwa nad nimi właściciel sklepu. Dokument otrzymał m.in. Nagrodę Specjalną „Brązowy Lajkonik” na Krakowskim Festiwalu Filmowym, nagrodę w kategorii studencki film dokumentalny na Festiwalu Filmów Optymistycznych „Happy End” we Wrocławiu, nagrodę dziennikarzy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Ofensiva” we Wrocławiu.


godz. 16-17 IWONA CHMIELEWSKA – SPOTKANIE AUTORSKIE
Prowadzenie: Jarosław Borowiec
SALA 104Iwona Chmielewska (1960) ukończyła grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Mieszka i pracuje w Toruniu. Jej książki wydawane są głównie w Korei Południowej, lecz w ostatnich latach również w Polsce. Jej autorskie picturebooki ukazują się również w Niemczech, Francji, Japonii, Chinach, Ameryce Łacińskiej, Izraelu i innych krajach. Jest laureatką wielu nagród. Najważniejsze z nich to: Złote Jabłko na Biennale Ilustracji w Bratysławie w 2007 roku i dwukrotnie ilustratorski Oskar, Bologna Ragazzi Award w kategorii Non Fiction w roku 2011 i w kategorii Fiction w roku 2013.
Ostatnio wydała: „Oczy” (2014), „Królestwo dziewczynki” (2014), „Dwoje ludzi” (2014), „Na wysokiej górze” (wspólnie z Krystyną Miłobędzką, 2014) „W kieszonce” (2015).


godz. 18–20 WIECZÓR UKRAIŃSKI: LUBOW JAKYMCZUK, OSTAP SŁYWYNSKI
PREZENTACJA ANTOLOGII „WSCHÓD – ZACHÓD. WIERSZE Z UKRAINY I DLA UKRAINY”
Prowadzenie: Aneta Kamińska, Emilia Kledzik
SALA WIELKA
Lubow Jakymczuk (1985) – poetka i dziennikarka. Studiowała filologię ukraińską na Uniwersytecie Ługańskim i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Jest autorką tomiku poezji „jak MODA” (2009), za który dostała nagrodę Prywitannia żyttia im. Bohdana Ihora Antonycza (2008) i nagrodę im. Wasyla Symonenki (2010). Razem z kontrabasistą Markiem Tokarem tworzy poetycko-muzyczne projekty („Kobieta, dym i niebezpieczne przedmioty”; „Lustra”; „Morele Donbasu”). W Polsce jej wiersze były drukowane w pismach: „Akcent” i „Strony” (tłum. Bohdan Zadura) oraz „Fraza” (tłum. Janusz Radwański). Weszły również do antologii: „Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska” (2011; tłum. Aneta Kamińska) oraz „Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy” (2014; tłum. Aneta Kamińska). W 2010 roku była stypendystką programu Ministra Kultury RP Gaude Polonia. Obecnie mieszka w Kijowie.
Ostap Sływynski (1978) – poeta, tłumacz, krytyk i eseista. Urodził się i mieszka we Lwowie. Autor tomików poetyckich: „Żertwoprynoszennia wełykoji ryby” (1998), „Połudnewa linija” (2004), „Mjacz u pitmi” (2008), „Adam” (2012). Jego wiersze były tłumaczone na 14 języków, wielokrotnie publikowane w polskich czasopismach. W 2009 roku ukazał się w Polsce jego tomik „Ruchomy ogień” w przekładzie Bohdana Zadury. Tłumaczy z angielskiego, białoruskiego, bułgarskiego, macedońskiego, polskiego, rosyjskiego. Wśród autorów, których tłumaczył, są m.in. Czesław Miłosz, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk, Mikołaj Łoziński. Za przekład książki Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadag” dostał Nagrodę Ambasady RP na Ukrainie za najlepszy przekład roku 2007. Prowadzi serię wydawniczą „Warszawa–Ekspres: współczesna proza z Polski” w lwowskim wydawnictwie „Piramida”. Członek redakcji polsko-niemiecko-ukraińskiego pisma literackiego „Radar”. W 2013 roku został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Wykłada historię literatury polskiej oraz przekładoznawstwo na Uniwersytecie Lwowskim.


godz. 20.30 „GDY JUŻ PO WSZYSTKICH BYŁA EGZAMINACH…” KONKURS NA WIERSZ MIŁOSNY – DWA LATA PÓŹNIEJ
Prowadzenie: Joanna Kownacka, Zuzanna Wiącek
HOL BALKONOWY
Miłość rządzi się – tak w ogóle to miłość rządzi! – swoimi prawami, podobnie dzieje się w tegorocznej edycji konkursu. Tym razem zapraszamy Was do emocjonującego duetu z obiektem westchnień niejednego miłośnika sensualnej frazy – Josifem Brodskim. Niech do gorących wyznań zainspiruje was 20 słów z wiersza „Debiut” tego wybitnego poety. Na najlepszy tekst zatytułowany „Gdy już po wszystkich była egzaminach” czeka jak zwykle nagroda pieniężna! Ale też – Drogie Poetki, Drodzy Poeci – splendor, uznanie, miłość publiczności.


godz. 11–17 ULICA KSIĄŻEK / UL. ŚW. MARCINStańmy w prawdzie: Poznań nie jest – jeszcze – miastem literatury, a Św. Marcin to przede wszystkim ulica jednej książki (życzeń i zażaleń). Ale Poznań Poetów to w końcu festiwal, który się byle problemom nie kłania. Więc na jeden dzień – uwaga, uwaga! – zamieniamy Święty Marcin w Ulicę Książek.
Pod wieżowcami Alfa swoje stargany rozłożą antykwariusze. Na ulicy pojawią się demonstranci z adekwatnymi transparentami (maj miesiącem pochodów), w wybranych punktach manifestować będą nałogowi czytelnicy (każdy może się dołączyć).
Turysto, mieszkańcu, przechodniu – zatrzymaj się w samo południe przy pustym miejscu po pomniku Adama Mickiewicza i wysłuchaj poematu „Co jest nie tak z tymi ludźmi” w wykonaniu Adama Kaczanowskiego. A jeśli chcesz słuchać dalej, to akcja „Czytanie na ulicy” wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom.
I nigdy, przenigdy nie wyrzucaj niechcianych książek – przytargaj je do Zamku i wymień się, przekaż dalej, a może trafią na swojego czytelnika.
AKCJA AFIRMACJA (DZIAŁANIE WOKÓŁ PUSTEGO COKOŁU ADAMA MICKIEWICZA) – ADAM KACZANOWSKI (godz. 12),
• ULICZNE STRAGANY ANTYKWARIUSZY (godz. 11–15)
• MANIFESTACJE NAŁOGOWYCH CZYTELNIKÓW (godz. 13–15)
• „przyTARGaj książki” – AKCJA WYMIANY KSIĄŻEK (godz. 15–17) – Hol Parterowy CK ZAMEK• CZYTANIE NA ULICY (godz. 15.30–17):
godz. 15.30-16 Pub Czytelnia / ul. Św. Marcin 69 / teksty Jana Wagnera, Rona Winklera i Renate Schmidgall po polsku, niemiecku, angielsku, słowacku, białorusku… Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
godz. 16-16.30 Bar Mleczny Pod Kuchcikiem, ul. Św. Marcin 75 ADAM KACZANOWSKI
godz. 16.30-17 Podwórko przy ul. Św. Marcin 75 (przy Księgarni Akwarela): SZCZEPAN KOPYT


-----------------------------------------------------------------------------

WYSTAWA „IWONA CHMIELEWSKA. PRACE CODZIENNE, ODŚWIĘTNE I SZCZEGÓLNIE WAŻNE"/ 18–31.05.2015
SALE 102-103Kurator: Wojciech Luchowski
Iwona Chmielewska tworzy głównie autorskie książki, tzw. picturebooki. Proponuje, by polskim odpowiednikiem tego określenia uczynić „książki obrazowe”. W odniesieniu do jej twórczości mówi się także o poezji wizualnej czy poezji obrazu.
Z Iwoną Chmielewską jest wielki kłopot. Po prostu nie poddaje się łatwym opisom. Pisarka? Nie. Ilustratorka? Nie. A może prestidigitatorka? W pewnym sensie tak. Łączy niemożliwe i zszywa bezszwowo – obraz i tekst. Iluzjonistka, sztukmistrzyni. Artystka.
Robi salta? Robi sztuczki? Króliczki wyciąga z rękawa? Prawie. Robi książki. Wymyśla, wizualizuje, tworzy, cyzeluje. Projektuje, rysuje, opisuje. Książki na długim sznurku. Wyprowadza je potem na spacer i obserwuje, jak sobie radzą w szerokim świecie – pisze M. Obuchow.
Chmielewska niewiele mówi, więcej pokazuje. Szczeliny pomiędzy to miejsca dla czytelnika aktywnego i twórczego, gotowego dać się prowadzić autorce oraz wymykać jej propozycjom, by odnaleźć własne znaczenia” (J. Żygowska).
Wystawa prac Iwony Chmielewskiej w Centrum Kultury ZAMEK poświęcona będzie książkom, które ukazały się w poznańskich wydawnictwach – Media Rodzina oraz Wydawnictwie Miejskim Posnania. Zaprezentujemy na niej kilkadziesiąt oryginalnych prac plastycznych wykonanych ręcznie w charakterystycznych dla artystki technikach łączących m.in. rysunek, grafikę, tkaninę, wyszywanki. Będzie to nie tylko pokaz fragmentów większych narracji wydanych w formie książek obrazowych, ale przede wszystkim wystawa pojedynczych unikatowych dzieł.
Organizator: Wydawnictwo Media Rodzina. Współorganizator: Wydawnictwo Miejskie Posnania, CK ZAMEK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

*Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny z wyjątkiem uroczystości wręczenia Poznańskiej Nagrody Literackiej, na którą obowiązują zaproszenia i bezpłatne wejściówki, a także seansów filmowych, na które obowiązują bilety w cenie 2 zł.

Festiwal odbywa się w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz