poniedziałek, 23 czerwca 2014

Jakub Sajkowski laureatem stypendium artystycznego miasta Poznania

Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem profRomana Kubickiego i Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem profdr hab.Stanisława Lorenca wyłoniły tegorocznych laureatów i stypendystów.

Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania 2014 uhonorowany został Maciej Fortuna za wyjątkowe międzynarodowe osiągnięcia w obszarze współczesnej muzyki jazzowej potwierdzone uznaniem krytyków polskich i zagranicznych.

Nagroda Naukowa Miasta Poznania 2014, decyzją Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, w tym roku nie została przyznana.

Przyznane zostały natomiast Stypendia Naukowe młodym badaczom z poznańskiegośrodowiska naukowegoOtrzymają je:
 • Magdalena Bednarek - (UAM/filologia polska)
 • Marcin Runowski - (UAM/chemia)
 • Konrad Jerzy Kapcia - (UAM/fizyka)
 • Beata Orsztynowicz - (UP/biotechnologia)
 • Paulina Gołaska - (UAM/pedagogika specjalna)
 • Miłosz Ruszkowski - (PAN/biochemia)
 • Łukasz Klapiszewski - (PP/technologia chemiczna)
 • Katarzyna Marcinkowska - (Państwowy Instytut Badawczy/ochrona roślin)
 • Michał Romański - (UM/farmacja)
 • Adam Majchrzak – (UE/ekonomia)
Również Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania przyznała Stypendia Artystyczne młodym twórcom z poznańskiego środowiskaartystycznegoOtrzymają je:
 • Szymon Adamczak (Teatr)
 • Anna Maria Brandys (Edukacja Artystyczna)
 • Marta Jagniewska (Animacja kulturalna)
 • Agata Jankowiak (Rzeźbamuzyka)
 • Hugon Kowalski (Architektura i urbanistyka)
 • Jakub Sajkowski (Literatura)
 • Hanna Tarchała (Muzyka)
 • Marek Zakrzewski (Fotografia)
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie 29 czerwcapodczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w poznańskim ratuszu.


Decyzją z dnia 28 maja 2014 roku
Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania
pod przewodnictwem Romana Kubickiego
w 2014 roku Stypendia Artystyczne przyznano
następującym młodym twórcom z poznańskiego środowiska artystycznego:


 • Szymon Adamczak (Teatr)
za intensywną działalność na polu teatru rozumianego jako dialog w przestrzeni publicznej oraz efektywne działania artystyczne i społecznezarówno w ramach samorządowych instytucji kulturyjak i poza nimi.

 • Anna Maria Brandys (Edukacja Artystyczna)
za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku 2013 oraz za ogólną działalność artystyczną obejmującą działalność edukacyjną a także warsztatową.

 • Marta Jagniewska (Animacja kulturalna)
za twórczy wkład w promocję miasta poza jego granicamidziałalność na rzecz rozwoju lokalnych artystów działających w przestrzeni kulturalnejoraz organizację cyklu czytań performatywnych DRAMART.

 • Agata Jankowiak (Rzeźbamuzyka)
za działalność artystyczną i działalność na rzecz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 • Hugon Kowalski (Architektura i urbanistyka)
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury i urbanistyki.

 • Jakub Sajkowski (Literatura)
za osiągnięcia na polu twórczości literackiej, popularyzację nowych zjawisk w literaturze współczesnej polskiej i obcojęzycznej.

 • Hanna Tarchała (Muzyka)
za szczególne osiągnięcia artystyczne, aktywną promocję twórczości kompozytorów polskich oraz działalność artystyczną w dziedzinie muzyki.

 • Marek Zakrzewski (Fotografia)
za aktywną działalność fotograficzną i rozwój pasji fotograficznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz